Firma organizująca imprezy

O ile zadanie zorganizowania imprezy dla dzieci zlecimy firmie, będzie ona służyła nam przed rozpoczęciem wszystkich działań wieloma radami. Powinna ona na początku przeprowadzić wywiad z rodzicami, aby stwierdzić, w jakim duchu będzie cała impreza przebiegać, ile osób weźmie w niej udział, jaki charakter powinna mieć impreza, gdzie powinna się ona odbyć i wiele innych spraw zostanie omówione z nami, jako z głównymi inicjatorami.

Firma taka po przeprowadzonym wywiadzie będzie miała ogólne wyobrażenie o całokształcie, jaki sobie życzymy zrealizować. Możemy skorzystać z rad przedstawiciela firmy co do doboru sali lub miejsca imprezy, co do dekoracji itp. Doświadczenia firmowe konsultant powinien przenieść do praktyki naszego zlecenia i omówić z nami następne możliwości, których sami nie znamy. Przebieg imprezy, jaki sobie wyobrażamy, może być bowiem organizacyjnie niezgrabny przy udziale większej ilości osób. Dekoracje, jakie zaplanowaliśmy, mogą okazać się niebezpieczne, nudne lub nieodpowiednie do charakteru imprezy oraz jej uczestników. Jeżeli chodzi o posiłki, firma również powinna omówić z nami kwestię cateringu lub jedzenia domowego.